Have a nice day, good friend !

 1. MaiHoa90 Bị kỷ luật

  Bài viết: 13
  Lượt thích: 22
  Kinh nghiệm: 8
  Trường:
  ĐH Công Đoàn

  Hướng dẫn sử dụng và cài đặt Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.5

  (Nguồn: Kênh Sinh Viên)

  Phần mềm kê khai thuế htkk 3.1.5 – hướng dẫn sử dụng cài đặt phần mềm kê khai thuế htkk 3.1.5


  HTKK3.1.5 là phần mềm kê khai thuế mới nhất hiện nay đang được sử dụng phổ biến trong các công ty và doanh nghiệp.


  HTKK 3.1.5 – HTKK 3.1.5 Download – HTKK3.1.5 – Tải HTKK 3.1.5 – Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế 3.1.5 – Phần mềm HTKK 3.1.5, hướng dẫn dùng phần mềm kê khai thuế HTKK 3.1.5
  Hướng dẫn download phần mềm kê khai thuế HTKK 3.1.5 –> Download

  Chia sẻ cùng bạn bè

 2. MaiHoa90

  MaiHoa90 Bị kỷ luật

  Bài viết:
  13
  Lượt thích:
  22
  Kinh nghiệm:
  8
  Trường:
  ĐH Công Đoàn
  Phần mềm HTKK 3.1.6 hỗ trợ kê khi thuế bản mới nhất

  Phần mềm HTKK 3.1.6 được cung cấp chính thức tại trang web của Tổng Cục Thuế. CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI cũng thường xuyên cập nhật phần mềm HTKK và có đưa phần mềm HTKK 3.1.6 lên website để phục vụ các thành viên:

  (Phần mềm đã được fix lỗi in 2 trang ở tờ khai thuế GTGT)

  [​IMG]

  Nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.6:

  Tổng cục Thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.6 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh khác.

  Các mục nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.6:

  + Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN, 01B/TNDN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép đánh dấu gia hạn nộp thuế GTGT tháng 1, 2, 3 năm 2013, gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III năm 2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.

  + Bổ sung hỗ trợ mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế” dưới dạng file excel theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư.

  + Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tờ khai 01/TTĐB: Từ 45% lên 50% đối với 2 mặt hàng là Rượu từ 20 độ trở lên và Bia trong danh mục biểu thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

  + Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/NTNN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép lựa chọn tỷ lệ 5% hoặc 10% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay phải trả (quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 134/2008/TT-BTC) theo hướng dẫn tại công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cục Thuế.

  + Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 03/KK-TNCN: Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, từ 01/01/2013, tổng số thuế TNCN tạm khấu trừ áp dụng theo thuế suất 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán (thuế suất 0,05% chỉ áp dụng từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2012).

  Phần mềm kê khai thuế 3.1.6 —> Download

Chia sẻ cùng bạn bè