1. quyh123

  quyh123 Banned

  Học Tiếng Pháp là học gì khi mới bắt đầu học Tiếng Pháp?

  <<ça va?>> ou <<Ça va.>> Nếu lên giong ở cuối câu nó là câu hỏi, và người nói
  đang muốn hỏi bạn có ổn không? Và khi bạn trả lời <<ça va.>> lại là câu khẳng
  định bạn ổn.
  Làm sao để bạn biết điều này. Tất cả đều có trong chương trình dạy của Cap France,
  ở các lớp thông thường từ căn bản A1.1 đến nâng cao B2.3, lớp cấp tốc, lớp phát
  âm.
  Cap France là NƠI DUY NHẤT và đầu tiên, chú trọng nhiều vào chương trình giảng
  dạy, kết hợp việc giảng dạy về âm tiết, phát âm trong chương trình học, mà nhiều
  nơi thường hay bỏ qua, mà chỉ lao đầu học ngữ pháp, hoặc giao tiếp ngay, trong khi
  đó gốc rễ của giao tiếp được là phát âm đúng thì thường bỏ qua.
  Chương trình học của Cap France, được biên soạn riêng theo giáo trình riêng của
  lớp, không đơn thuần chỉ là Follow những cuốn giáo trình như các nơi hiện nay. Bởi
  với những người chuyên về giảng dạy ngôn ngữ, họ sẽ hiểu hết tường tận mọi thứ
  làm lên ngôn ngữ, phương pháp như thế nào phù hợp của từng đối tượng học viên,
  phương pháp học ra sao cho hiệu quả,...
  Các bạn có thể tìm được 1 chương trình học đặc biệt, kết hợp giữa :
  * Khoá học ngôn ngữ: Bao gồm 4 kỹ năng: nghe- nói- đọc- Viết- ngữ pháp.
  Giúp bạn có kiến thức chung về Tiếng Pháp.
  * Khoá học phát âm: Để hiểu về âm tiết, quy tắc lên xuống giọng trong câu, hoặc
  từ, quy tắc nối từ trong 1 câu (Nối từ là bắt buộc, nhưng không phải lúc nào cũng
  nối), quy tắc đọc phiên âm quốc tế, rèn luyện những âm khó đọc đối với người Việt
  (Mỗi 1 đất nước thường mắc phải những lỗi khác nhau do đặc tính ngôn ngữ vùng

  miền, 1 bạn Hàn Quốc, 1 bạn Nhật bản, hay 1 bạn Mỹ,... sẽ mắc những lỗi âm khác
  1 bạn Việt Nam).
  Vậy tại sao các bạn tham gia Trãi nghiệm khoá học tại Cap France để hiểu được học
  ngôn ngữ là học gì? Để biết được phương pháp học 1 ngôn ngữ.
  Khi các bạn đã biết phương pháp học, thì việc làm chủ Tiếng Pháp hay bất kỳ ngôn
  ngữ khác là chuyện không hề khó.
  &lt;&lt;ça va?&gt;&gt; ou &lt;&lt;Ça va.&gt;&gt;. Nếu lên giong ở cuối câu nó là câu hỏi, và người nói
  đang muốn hỏi bạn có ổn không? Và khi bạn trả lời &lt;&lt;ça va.&gt;&gt; lại là câu khẳng
  định bạn ổn.
  Làm sao để bạn biết điều này. Tất cả đều có trong chương trình dạy của Cap France,
  ở các lớp thông thường từ căn bản A1.1 đến nâng cao B2.3, lớp cấp tốc, lớp phát
  âm.
  Cap France là NƠI DUY NHẤT và đầu tiên, chú trọng nhiều vào chương trình giảng
  dạy, kết hợp việc giảng dạy về âm tiết, phát âm trong chương trình học, mà nhiều
  nơi thường hay bỏ qua, mà chỉ lao đầu học ngữ pháp, hoặc giao tiếp ngay, trong khi
  đó gốc rễ của giao tiếp được là phát âm đúng thì thường bỏ qua.
  Chương trình học của Cap France, được biên soạn riêng theo giáo trình riêng của
  lớp, không đơn thuần chỉ là Follow những cuốn giáo trình như các nơi hiện nay. Bởi
  với những người chuyên về giảng dạy ngôn ngữ, họ sẽ hiểu hết tường tận mọi thứ
  làm lên ngôn ngữ, phương pháp như thế nào phù hợp của từng đối tượng học viên,
  phương pháp học ra sao cho hiệu quả,...
  Các bạn có thể tìm được 1 chương trình học đặc biệt, kết hợp giữa :
  * Khoá học ngôn ngữ: Bao gồm 4 kỹ năng: nghe- nói- đọc- Viết- ngữ pháp.
  Giúp bạn có kiến thức chung về Tiếng Pháp.
  * Khoá học phát âm: Để hiểu về âm tiết, quy tắc lên xuống giọng trong câu, hoặc
  từ, quy tắc nối từ trong 1 câu (Nối từ là bắt buộc, nhưng không phải lúc nào cũng
  nối), quy tắc đọc phiên âm quốc tế, rèn luyện những âm khó đọc đối với người Việt
  (Mỗi 1 đất nước thường mắc phải những lỗi khác nhau do đặc tính ngôn ngữ vùng

  miền, 1 bạn Hàn Quốc, 1 bạn Nhật bản, hay 1 bạn Mỹ,... sẽ mắc những lỗi âm khác
  1 bạn Việt Nam).
  Vậy tại sao các bạn tham gia Trãi nghiệm khoá học tại Cap France để hiểu được học
  ngôn ngữ là học gì? Để biết được phương pháp học 1 ngôn ngữ.
  Khi các bạn đã biết phương pháp học, thì việc làm chủ Tiếng Pháp hay bất kỳ ngôn
  ngữ khác là chuyện không hề khó.
   

  Các file đính kèm:
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP