1. outsider110

  outsider110 Thành viên mới

  Hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật trong NK

  Thân chào các quý đồng đạo.Hiện tại những quý đồng đạo tại máy chủ Thủy Kiếm, Lôi Kiếm, Kim Kiếm, Hỏa Kiếm, Mộc Kiếm, Điện Kiếm, Thổ Kiếm, Phong Kiếm, Vũ Kiếm điền đẩy đủ thông tin đã được khôi phục nhân vật.Danh sách những quý đồng đạo tại Thủy Kiếm, Lôi Kiếm, Kim Kiếm, Hỏa Kiếm, Mộc Kiếm, Điện Kiếm, Thổ Kiếm, Phong Kiếm, Vũ Kiếm đã được khôi phục nhân vật trong đợt 1 ( Bấm chuột phải vào và chọn Save link as..)Danh sách những quý đồng đạo tại Thủy Kiếm, Kim Kiếm, Mộc Kiếm, Thổ Kiếm, Lôi Kiếm, Hỏa Kiếm, Điện Kiếm đã được khôi phục nhân vật trong đợt 2 có thể Đối với các trường hợp phải điền thêm thông tin và được khôi phục nhân vật trong đợt 2, bổn trang sẽ có những đền bù bổ xung. Chi tiết chính sách đền bù bổ xung dành cho các tài khoản phải bổ xung thông tin nhân vật sẽ được bổn trang thông báo sau khi hoàn tất quá trình phục hồi nhân vật .Bổn trang sẽ liên tục cập nhật tình hình khôi phục nhân vật tại các cụm máy chủ theo lịch trình dưới đây :

  STT Máy Chủ Tình Trạng
  1 Thủy Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  2 Lôi Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  3 Kim Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  4 Hỏa Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  5 Thổ Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  6 Mộc Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  7 Điện Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  8 Phong Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật
  9 Vũ Kiếm Đã hoàn tất quá trình khôi phục nhân vật


  Đồng thời bổn trang cũng xin thông báo tới quý đồng đạo về hệ thống quy đổi KNB tại tất cả các cụm máy chủ đã hoạt động bình thường.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...