1. ducanhtran11cdth02

  ducanhtran11cdth02 Thành viên KSV

  Download Ghost Windows 7 Ultimate SP1 x86 - No Soft - Full Driver

  Chia sẻ bản ghost Ghost Windows 7 Ultimate SP1 bản 32bit cho thành viên iforum.Download Ghost Windows 7 Ultimate SP1 No Soft - Full Driver.
  [​IMG]
  Giới thiệu về bản ghost Windows 7 Ultimate SP1:
  - Bản Windows 7 Ultimate SP1 chính thức từ trang chủ Microsoft.
  - Bản ghost không cài đặt bất cứ phần mềm mềm nào ngoài Winrar.
  - Bản ghost đã được active trước khi tạo bản ghost.
  - Tích hợp IE 11.

  Một số hình ảnh về bản ghost Windows 7 Ultimate SP1 full Driver:

  Sau khi ghost máy sẽ tự động active.
  [​IMG]
  Sau khi ghost máy chạy rất nhẹ chưa tới 500M.
  [​IMG]
  Dụng lượng ổ C cứng sau khi ghost.
  [​IMG]
  Driver đầy đủ sau khi ghost máy.
  [​IMG]
  Tích hợp IE11 trình duyệt ổn định và nhẹ.
  [​IMG]

  Link 4share
  http://4share.vn/f/6b5f595252595359
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...