Dấu mã nguồn ASP

Trong chuyên mục 'Thủ thuật Internet' đăng bởi Newsun, 14/10/2009. — 1.567 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Dấu mã nguồn ASP

  Bí mật ở đây là một tiện ích nhỏ có tên là Windows Script Encoder của Microsoft. Script Encoder là một tool dòng lện đơn giản cho phép người người thiết kế mã hoá code của họ để các Web Host và Web Client không thể thay đổi source của mình.

  [​IMG]

  Ví dụ bạn có một đoạn code như sau:
  HTML:
   
  <%@ Language=''VBScript'' %>
  <% Option Explicit %>
  <html>
  <head>
  <title>Ví dụ Windows Script Encoding</title>
  </head>
  <body>
  
  Bây giờ là: <% Response.Write Time() %>
  vào ngày <% Response.Write Date() %>.
  
  </body>
  </html>
  
  Sau khi mã hoá
  HTML:
   
  <%@ Language=''VBScript.Encode'' %>
  <%#@~^EQAAAA==~}wObWP2Xw^rmbY~GwYAAA==^#~@%>
  <html>
  <head>
  <title>Ví dụ Windows Script Encoding Sample</title>
  </head>
  <body>
  
  Bây giờ là <%#@~^FwAAAA==~''+daW/+cMrYPPks+cb,yAcAAA==^#~@%>
  vào ngày<%#@~^FwAAAA==~''+daW/+cMrYP9lD+cb,twcAAA==^#~@%>.
  
  </body>
  </html>
   
  
  Bạn thấy VBScript chuyển VBScript.Encode và các dòng code ASP không còn khả năng để đọc.
  Cú pháp câu lệnh

  SCRENC [/s] [/f] [/xl] [/l defLanguage ] [/e defExtension] input file output file

  /s : tự dộng thực hiện khỗng xúât hiện trên màn hình
  /f : Chép chồng nếu đã có file cùng tên tồn tại
  /xl : Xác định ngôn ngữ ở @language không có ở đầu các trang ASP
  /l defLanguage: ngôn gữ mặc định(JScript® hoặc VBScript)
  /e defExtension: kiểu tập tin xuất ra
  inputfile : tên tập tin xuất cần mã mã hoá
  outputfile: tên tập tin sau khi đã mã hoá
  Sau đây là 4 loại tập tin có thể được mã hoá bởi Script Encoder
  ASP.
  HTML.
  Plain text
  Scriptlet.
  Ví dụ
  screnc test.html encode.html
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP