1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    当 - Dang - Khi - Power Station - 动力火车 - Dong li huo che

    [ti: 当] [ar: 动力火车] 当山峰没有棱角的时候 当河水不再流 当时间停住日月不分 当天地万物化为虚有 我还是不能和你分手 不能和你分手 你的温柔 是我今生最大的守候 当太阳不再上升的时候 当地球不再转动 当春夏秋冬不再变换 当花草树木全部凋残 我还是不能和你分散 不能和你分散 你的笑容 是我今生最大的眷恋 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 -----Pinyin----- [ti: dāng ] [ar: dòng lì huǒ chē ] dāng shān fēng méi yǒu léng jiǎo de shí hou dāng hé shuǐ bú zài liú dāng shí jiān tíng zhù rì yuè bù fēn dàng tiān dì wàn wù huà wéi xū yǒu wǒ hái shì bù néng hé nǐ fēn shǒu bù néng hé nǐ fēn shǒu nǐ de wēn róu shì wǒ jīn shēng zuì dà de shǒu hòu dāng tài yáng bú zài shàng shēng de shí hou dāng dì qiú bú zài zhuǎn dòng dāng chūn xià qiū dōng bú zài biàn huàn dāng huā cǎo shù mù quán bù diāo cán wǒ hái shì bù néng hé nǐ fēn sàn bù néng hé nǐ fēn sàn nǐ de xiào róng shì wǒ jīn shēng zuì dà de juàn liàn ràng wǒ men hóng chén zuò bàn huó dé xiāo xiāo sǎ sǎ cè mǎ bēn téng gòng xiǎng rén shì fán huá duì jiǔ dāng gē chàng chū xīn zhōng xǐ yuè hōng hōng liè liè bǎ wò qīng chūn nián huá [ti: Khi] [ar: Power Station] Khi núi non không còn đỉnh nữa Khi mà nước ngừng thôi chảy Khi thời gian dừng lại, không phân ra ngày tháng Khi vạn vật đều hóa thành hư vô Anh vẫn không thể chia tay em Không thể chia tay em Những dịu dàng của em Là mong đợi cả đời này của anh Khi mặt trời không còn chiếu rọi Khi trái đất ngừng quay Khi bốn mùa không còn biến chuyển Khi cỏ hoa tất cả đều lụi tàn Anh vẫn không xa dời được em Không xa dời được em Những nụ cười của em Làm lưu luyến suốt cuộc đời anh Để chúng ra mãi cùng nhau cõi hồng trần Sống cuộc sống thanh thanh thản thản Sống thoải mái giữa thế gian phồn hoa Đối rượu hát ca khúc niềm vui sướng trong tim Cùng oanh liệt nắm lấy thanh xuân tuổi trẻ
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP