1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Chương trình tự động click chuột và gõ phím AKAM [Mediafire]

  AKAM là chương trình tự động chuột và phím theo một khoảng thời gian định sẵn. Chương trình giúp tạo kịch bản gồm danh sách các sự kiện chuột và phím sau đó thực thi tuần tự từ trên xuống. AKAM hoàng toàn không chiếm chuột, bạn vẫn có thể làm việc trong khi AKAM đang thực thi danh sách các sự kiện chuột và phím.

  - Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.
  - AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  - Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.
  - Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.


  Download chương trình:
  [DOWNLOAD]
  - Phiên bản 4.0.6 (Sửa lổi 'Run-time error '5': Invalid procedure call or argument')
  - Phiên bản 4.0.5 (Sửa lổi 'Run-time error '6': Overflow')
  - Phiên bản 4.0.4
  - Phiên bản 4.0.3
  - Phiên bản 4.0.2
  - Phiên bản 4.0.1
  - Phiên bản 4.0.0
  - Phiên bản 2.6.0
  - Nếu chưa có Fonts VNI-Times thì download tại đây.
  [/DOWNLOAD]

  Link Mediafire:
  [DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?chu6nmypvnfpccp[/DOWNLOAD]

  Hướng dẫn sử dụng:- Chạy chương trình: chạy file AKAM.exe

  [​IMG]

  H1. Thông tin chương trình- Đợi 3 giây bạn sẽ vào màn hình chính của chương trình AKAM

  [​IMG]

  H2. Giao diện chính AKAM

  - [​IMG] Tạo mới script: Khi bạn bấm vào nút này thì chương trình sẻ tạo mới một kịch bản mới.
  - [​IMG] Mở kịch bản: Khi bạn muốn mở một kịch bản nào đó đã được tạo từ trước thì hãy bấm vào nút này chương trình sẽ đưa bạn đến màn hình chứa danh sách kịch bản bạn đã tạo trước đó, và bạn hãy chọn kịch bản nào bạn muốn mở.
  - [​IMG] Lưu kịch bản: Khi bạn soạn thảo kịch bản hay sửa lại kịch bản, bạn hãy bấm vào nút này để lưu lại kịch bản của bạn.
  - [​IMG] Nhập từ kịch bản: Bạn bấn vào nút này để đưa những đoạn lệnh từ những kịch bản bạn đã định nghĩa trước.
  - [​IMG] Tùy chọn: Kích vào đây để cài đặt một số lựa chọn.

  [​IMG]

  H3. Tùy chọn

  i. Ẩn chương trình AKAM khi chạy kịch bản: Khi bạn bấm nút thì chương trình AKAM sẽ thu nhỏ xuống gốc dưới cùng bên phải.
  ii. Hiện thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’: Khi thực thi xong kịch bản thì sẽ hiện thị thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’.
  iii. Đưa con chuột vào màn hình trước khi kích chuột: Một số trương trình cần phải đưa con chuột vào màn hình thì mới thực hiện thao tác chuột được vì dụ như: Game, Flash,…
  iv. Điều khiển theo cửa sổ được chọn: Chương trình sẽ điều khiển cửa sổ mà bạn chọn, cho dù bạn duy chuyển cửa sổ được chọn chương trình vẫn điều khiển được và hoàn toàn không chiếm chuột
  v. Tốc độ gõ phím là khoản thời gian gõ 2 phím liên tiếp.
  vi. Thời gian nhấn và thả chuột là khoản thời gian nhấn chuột xuống và thả chuột ra.
  vii. Thời gian bấm và thả phím là khoản thời gian bấm phím xuống và thả phím ra.
  viii. Chờ sự tồn tại của cửa sổ là khoản thời gian chờ cửa sổ đó tồn tại.
  - [​IMG] Đổi giao diện ngôn ngữ: Bấm vào nút này để đổi giao diện ngôn ngữ chương trình.
  - [​IMG] Thu nhỏ chương trình AKAM xuống gốc phía dưới bên phải với hình con Hổ.

  [​IMG]
  H4. Thu nhỏ AKAM

  - [​IMG] Thông tin chường trình: xem thông tin chương trình và việc đăng ký của bạn.
  - [​IMG] Thoát khỏi chương trình AKAM.
  - [​IMG] Chọn vị trí cần thao tác chuột và phím.

  [​IMG]

  H5. Định vị một tọa độ trên cửa sổ Calculator

  - [​IMG] Chọn thao tác chuột cần thực thi.
  - [​IMG] Nhận phím cần thực thi.
  - [​IMG] Bàn phím ảo giúp bạn nhập phím dẽ dàng hơn.
  - [​IMG] Bấm tộ hợp thêm phím Ctrl, Shift, Alt: Bạn muốn bấn thêm phím nào thì hãy đánh dấu chọn vào nó.
  - [​IMG] Thời gian chờ thực hiện dòng lệnh này. 1000 = 1 giây.
  - [​IMG] Điều khiển theo cửa sổ sẽ không chiếm chuột
  - [​IMG] Bạn muốn dùng các phím nóng thì phải chọn vào đây sau khi soạn xong kịch bản các tổ hợp phím nóng:
  i. Ctrl + R : Thực thi kịch bản.
  ii. Ctrl + S: Dừng kịch bản đang chạy.
  iii. Ctrl + P: Tạm dừng kịch bản.
  iv. Ctrl + Shift + I: Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.
  - [​IMG] Thêm dòng lệnh vào cuối lưới.
  - [​IMG] Thêm dòng lệnh vào ngay phía dưới dòng được chọn trên lưới.
  - [​IMG] Cập nhật lại dòng lệnh đang được chọn.
  - [​IMG] Xóa dòng lệnh đang được chọn.
  - [​IMG] Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn lên trên.
  - [​IMG] Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn xuống dưới.
  - [​IMG] Chạy kịch bạn đã tạo: Khi đã có kịch bản bạn muốn thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + R
  - [​IMG] Tạm dừng thực thi kịch bản: Khi nào bạn muốn tạm dừng thực thi kịch bản thì hãy chọn vào nút này, phím tắt là Ctrl + P
  - [​IMG] Dừng thực thị kịch bản: Khi bạn muốn dừng thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + S
  - [​IMG] Kịch bản lập lại: Bạn có thể cho phép kịch bản của bạn thực thi 1 lần, nhiều lần hay vô hạn.

  [​IMG]
  H6. Kịch bản lập lại

  - [​IMG] Ghi lại thao tác chuột và phím: Chức năng này giúp bạn tạo một kịch bản nhanh hơn và chính xác hơn về thơi gian chờ.

  [​IMG]
  H7. Ghi lại chuột & phím

  i. Bắt đầu ghi lại thao tác chuột và phím.
  ii. Tạm dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.
  iii. Dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.
  - Quản lý chương trình: Chức năng này giúp bạn Ẩn và Hiện một cửa sổ nào đó. Ví dụ bạn muốn ẩn cửa sổ Calculator thì bạn tìm dòng nào có từ “Calculator” và dùng chức năng Hight light.

  [​IMG]
  H8. Ẩn/hiện một cửa sổ

  Phím nóng đặt biệt của chương trình:
  - "CTRL + R": Thực thi kịch bản.
  - "CTRL + S": Dừng thực thi kịch bản.
  - "CTRL + P": Tạm dừng thực thi kịch bản.
  - "CTRL + SHIFT + I": Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.


  Thông tin tác giả:- Mọi vấn đề gì có liên quan đến chương trình thì xin gởi về địa chỉ e-mail: huynhvantham@yahoo.com hay tại website http://akampro.net.
   

 2. sperilove

  sperilove Thành viên mới

  Tham gia:
  28/11/2011
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  3
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Chu Văn An
  Akam crack!

  AKAM là chương trình tự động chuột và phím theo một khoảng thời gian định sẵn. Chương trình giúp tạo kịch bản gồm danh sách các sự kiện chuột và phím sau đó thực thi tuần tự từ trên xuống. AKAM hoàng toàn không chiếm chuột, bạn vẫn có thể làm việc trong khi AKAM đang thực thi danh sách các sự kiện chuột và phím.


  - Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.
  - AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  - Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.
  - Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.


  1) Hướng dẫn cài đặt:
  Download file:
  Link trực tiếp:
  http://www.mediafire.com/?ewj0ehvkwjezjey

  Bước 1: Sau khi giải nén, chạy file SetupAkam4.0.2.exe
  Bước 2: Coppy file ProAKAM5.exe vào thư mục AKAM vừa cài đặt
  Bước 3: Chạy file ProAKAM5.exe để sử dụng

  [​IMG]
  2) Hướng dẫn sử dụng
  [​IMG]
  - Tạo mới script: Hệ Thống -> Tạo kịch bản
  - Mở kịch bản: Hệ Thống -> Mở kịch bản
  - Lưu kịch bản: Hệ Thống -> Lưu kịch bản
  - Tên kịch bản: Là tên của kịch bạn bạn muốn đặt cho kịch bản này, đặt tên dẽ nhớ.
  - Lập lại: Khi thực thi kịch bản bạn muốn kịch bản lập lại hay không, và lập lại bao nhiêu lần, hay là lập lại không giới hạn.
  - Chọn vị trí chuột: tọa độ x,y của con chuột, bạn có thể lấy tọa độ theo ý mình thì hãy chọn vào nút “Định vị” nó sẽ giúp bạn định vị con chuột tốt hơn.
  - Thời gian chờ là khoảng thời gian chờ thực hiện (thời gian Delay)
  - Handle: Là bán có muốn thực thi sự khiện theo Handle của chương trình hay không, nếu không thì bỏ hộp kiểm đi, mặt định thì thực thi sự kiện theo Handle
  - Kích chuột: hỗ trợ các sự kiện chuột thường dùng
  - Bấm phím: Bạn muốn bấm phím gì thì chon vào hộp thoại hay gõ vào, sau đó bạn muốn bấm thêm các phím “Ctrl”, “Shift”, “Alt” thì hãy chọn vào, nếu bạn muốn bấm nguyên 1 chuổi ký thự thì hãy gõ vào hộp thoại. Bạn muốn làm lại từ đầu thì hãy chọn vào nút “Làm lại”.
  - Thêm: khi bạn chọn Vị trí chuột, sự kiện chuột và bấm phím xong rồi thì hãy bấm nút “Thêm”.
  - Sửa: Nếu bạn muốn sửa 1 dòng lệnh nào đó thì bạn hãy chọn dòng lệnh đó, sau đó bạn sửa lại và cuối cùng bạn chọn vào nút “Sửa”.
  - Xóa: Bạn muốn xóa 1 dòng lệnh bạn hãy chọn một dòng lệnh sau đó bấm vào nút “Xóa”.
  - Lên: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh nào đó lên phía trên dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn nó và sau đó bạn bấm vào nút “Lên”
  - Xuống: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh xuống phía dưới của một dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn vào nó và sau đó bạn hãy bấm nút “Xuống”
  - Chạy: Sau khi bạn tạo kịch bản đâu vào đó rồi hãy chọn nút “Chạy” để thục thi kịch bản.
  - Dừng: Khi kịch bản đang thực thi bạn muốn dừng nó lại thì hãy chọn vào nút “Dừng”
  - Thoát: Bấm vào nút “Thoát” để thoát khỏi chương trình.
  - Lập lại: Bạn muốn kịch bản của bạn chạy lập đi lập lại thì hãy đánh dấu vào nó: Kịch bản->Lập lại:


  Lưu ý: Muốn thay đổi tốc độ nhanh chậm các bạn vào AKAM.ini thay đổi dòng TICKER =1000 thành TICKER=75 hoặc các giá trị khác. Giá trị càng nhỏ thì tốc độ càng nhanh
  [​IMG]
   
  sperilove thích điều này.
 3. ngoibuon

  ngoibuon Thành viên mới

  Tham gia:
  24/5/2013
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
 4. nalmun1

  nalmun1 Thành viên mới

  Tham gia:
  4/6/2013
  Bài viết:
  15
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  fithou

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...