1. chuvietmoi

  chuvietmoi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Chữ Viết - Không Dấu - Kiểu gõ Telex Rút gọn

  Chữ Viết - Không Dấu - Kiểu gõ Telex Rút gọn, Nhanh - Cvmz


  A - Giới thiệu:

  Bài này giới thiệu một Kiểu gõ Telex rút gọn , ( Cvmz- không dấu) có hệ thống , logic cho chữ Việt, nhằm mục đích viết chữ nhanh hơn so với kiểu Telex cũ .Cài đặt vào trang “Gõ Tắt” ở bộ gõ đa năng http://winvnkey.sf.net , để khi gõ Cvm_z mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt có dấu, viết nhanh, tiết kiệm thời gian: <Macros: 4.Vần lười .Vần kiểu tựdo 5> . Ngắn hơn khoảng 25% kí tự so với Telex &Vni).

  - Ngoài ra, khi tắt bộ gõ có thể dùng trực tiếp kí tự ghi làm Chữ viết không dấu (tạm thời), rút gọn từ ngữ, dễ hiểu, vẫn đảm bảo ngữ nghĩa từ ngữ, truyền đạt nội dung thông tin một cách chính xac. Dùng hoàn toàn 26 chữ cái Latin và vài kí tự trên bàn phím mà không phải thông qua trung gian nhu liệu phần mềm,nên chúng hữu ích trong: CNTT, các chương trình phần mềm viết chữ Việt, (Windows Vista,Linux, MySQL...), email, văn bản,sách báo, “Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điệnthoại di động, dễ dàng sử dụng trên khắp Thế giới, khi không có cài đặt phần mềm bộ gõ Việt .vv...

  Dấu thanh :

  [​IMG]

  B - Quy tắc biến đổi 54 vần có mũ :

  1 - Vần nguyên âm Đơn có mũ. (Vần có quy tắc):

  a - Có phụ âm cuối. (Thay mũ và phụ âm cuối):

  [​IMG]
  (Hình.1a)

  T=Q, W . P= [ , ] . C= V, B . N= G, H . M = K, L . NG= D,Z

  Ví dụ: Vợt = Vowj ( ơt = ow), (vowtj<Telex>, vo7t5<Vni>), (đối chiếu cột phụ âm cuối T & nguyên âm đơn,mũ Ơ hàng 2, suy ra W đặt sau nguyên âm,chú ý nguyên âm không viết mũ. Mỗi hàng nguyên âm đơn có mũ đi với phụ âm cuối thay thế mới.)

  * Bảng thốngkê biến đổi 34 vần đơn,mũ có phụ âm cuối theo côngthức trên:

  [​IMG]

  [​IMG]

  (Hình 1aa)

  b - Không phụ âm cuối: (thay nguyên âm mũ ):

  [​IMG]
  (Hình 1b)

  - lee=lê , bo'r=bở, ly=li

  2. Vần nguyên âm Ghép có mũ : (Vần bất quy tắc):

  a - Bỏ mũ 8 vần nguyên âm ghép:

  [​IMG]
  (Hình 2a)

  b - Thay thế 12 vần nguyên âm ghép mới:

  [​IMG]

  (hình 2b)

  Viết tắt :

  * Chữ ghép tương đồng:

  [​IMG]

  * Con Số và kí tự đặcbiệt viết tắt:

  [​IMG]

  * Vần nguyên âm ghép viết tắt:

  [​IMG]

  vd: nhưng = nh4ng = w4/=wud, cười=couif=c2if, kiêng=kid , số=s6s

  *Trường hợp Riêng:

  -Vần UÂ: <uâ=ua >, ua+(n,m,t,c,p,ng)=uâ(n,m,t,c,p,ng). Uâ vẫn có thể làm vần ua. không phụ âm cuối là ua, có phụ âm cuối là uâ.
  vd: lúa=luas, (ua=ua), luân=luan (uâ=ua), tuất=tuat(s).

  - Phụ âm đầu Q : *. bỏ U sau Q, (ue, ua, uy, uo).*.
  vd: quên=qeen, quen=qen, quy=qy, quyết=qyet=qyi(s), quân=qaan, quan=qan, quán=qans, quốc=qoc, quần=qaanf,(Vần: uơ , quơ = qo' ).

  - Phụ âm cuối C,T,P,CH: từ đi sau chỉ có 2 âm tiết Sắc và Nặng. Có thể bỏ dấu Sắc S với nguyên âm không mũ và nguyên âm ghép thay thế .
  vd: tét=tet, tẹt=tetj, hic,ut,ac,ip, khách=khach,thoát=thoat,nước=nouc,thuốc=thuoc,thuộc=thuocj....

  - Vần mũ, đơn có phụ âm cuối thay thế :T=Q,W, ;P=[,] ; C=V,B cũng không viet dấu sắc S .
  vd: tất=taqs=taq,thật=thaqj, sắt=suw(s)=suw

  - Vần : ăt=uw , ăp=u], không theo công thức (có quy tắc), vì w= nh, ]= ch (làm chữ ghép, phụ âm cuối).
  vd: anh=aw, ach=a], sắp=su].

  - Dấu gạch (') đặt trước nguyên âm, làm nguyên âm dài : 'o, 'a, 'u , 'e
  vd: xoong=x'ong=xooong, sôống=s'ods=soods

  ----------------------------------------------------------------------

  * Cấu tạo từ đơn : Phụ âm đầu + Vần nguyên âm + Phụ âm cuối +Thanh dấu - Phụ âm cuối Cũ : N, M, NG, NH, P, T, C, CH và nguyên âm A,U, I ,O, Y ,E. (dùng chung cho nguyên âm đơn ,ghép, không mũ (a,o,e,u,i,y và ao.oa,uy,oe...,và nguyên âm ghep bỏ mũ,thay thế <Bất quy tắc>)

  - Phụ âm cuối Mới: T=Q-W ; P= [-] ; C=V-B ; N=G-H ; M=K-L ; NG=D-Z (chỉ dùng riêng cho vần nguyên âm Đơn, mũ <Có quy tắc>).

  -----------------------------------------------------------------------------------
  So sánh các kiểu viết, gõ Buoc toi deo ngang bong xe ta. Co cay chen da la chen hoa . [​IMG] ( không dấu)

  Bu7o7c to7i1 d9eo2 ngang bong1 xe61 ta2.Co3 ca6y chen d9a1 la1 chen hoa.(Vni: 58 kt)
  Bu+o+c to+i' ddeo` ngang bong' xe^' ta`.Co?ca^y chen dda' la' chen hoa. (Viqr: 58 kt)
  Buowc towis ddeof ngang bongs xees taf.Cor caay chen ddas las chen hoa. (Telex: 57 kítự)
  Bouc tios d'eof nga/ bo/s xees taf.Cor cey chen d'as las chen hoa. (Cvmz:52 kítự)
  B2c tios 'eof /a/ bo/s x5s taf. Cor cey ]en 'as las ]en h3 . (Cvmz_Viết tắt : 44 kí tự)[​IMG]
  Bước tới đèo ngang bóng xế tà .Cỏ cây chen đá lá chen hoa.

  Cvmz (kết hợp viết tắt) ngắn hơn Vni và Telex 14 kí tự.khoảng 25%.Nhưng kếtquả vẫn cho ra chữ Việt có dấu.  Sơ đồ bàn phím để dễ nhớ thứ tự phụ âm cuối thay thế trên bàn phím:

  [​IMG]

  T=Q,W . P= [ , ] . C= V,B . N= G,H . M = K,L . NG= D,Z

  (Căncứ từ trái qua phải,mỗi phụ âm Mới đi với hàng nguyênâm đơn,mũ,móc tương ứng theo công thưc biến đổi vần ở hình 1a.)

  Xuan yeu thou/ (Cvm_z < Telex rút gọn>)
  Chuc banj xuan vui taks ziepj hodf
  Ngyenj caef xuan mios zoar cho'f mo/.
  Bao lagf xuan d'egs zou/ qee mej
  Meys loutj xuan qa wo's banj lo/f.
  Bayr ]u'x xuan ,mudf dyen no'j zals,
  Nah vagf xuan d'epj /iax tiwf nodf
  Qywf xuan rot rouuj miof thi huux
  Hawj fuc xuan tranf nga[j nuis sod.

  Xuân yêu thương

  Chúc bạn xuân vui tấm thiệp hồng
  Nguyện cầu xuân mới thỏa chờ mong.
  Bao lần xuân đến thương quê mẹ
  Mấy lượt xuân qua nhớ bạn lòng.
  Bảy chữ xuân ,mừng duyên nợ thắm,
  Năn vần xuân đẹp nghĩa tình nồng
  Quỳnh xuân rót rượu mời thi hữu,
  Hạnh phúc xuân tràn ngập núi sông.

  + Cvmz : 232 kí tự
  + Telex và Vni : 302 kí tự ( ngắn hơn 70 kí tự, vậy Cvms ngắn hơn khoảng 25% kí tự so với Telex,Vni

  Rất mong sự đóng góp và phản biện của cac bạn :KSV@10:


  ----------

  Rất mong được sự đóng góp và phản biện của cac bạn
  Vì kiểu viết chữ mới cho tuơng lai.
    2. chuvietmoi

  chuvietmoi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/9/2011
  Bài viết:
  56
  Lượt thích:
  14
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  rất mong được sự đóng góp và phản biện của cac bạn
   
 3. chuvietmoi

  chuvietmoi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/9/2011
  Bài viết:
  56
  Lượt thích:
  14
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  vì kiểu viết chữ mới cho tuơng lai.
   
  mcsa thích điều này.
 4. lamkienvu

  lamkienvu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/3/2010
  Bài viết:
  230
  Lượt thích:
  811
  Kinh nghiệm:
  93
  Trường:
  HBU
  Đúng là gõ gọn hơn thật, nhưng mình thấy hệ thống phân mũ rắc rối quá: VD: Trong Telex, những chữ như â, ô, thì gõ 2 lần là dc, còn ă, ơ, ư thì thêm w như vậy người dùng chỉ cần nhớ là gõ kép 2 lần sẽ bỏ được mũ (â, ô, ê), thêm w đằng sau nguyên âm (a, o, u) là để bỏ râu (ư, ơ, ă), còn bỏ dấu thì tương tự S là dấu sắc, F huyền, J nặng, X ngã. Chỉ cần nhớ bấy nhiêu là đủ, còn dùng hệ thống này thì lại khá vất vả khi nhớ thêm mấy cái hệ thống T, Q, W, ', [, ] .v.v thì hơi hại não. Dù sao cũng thanks bạn đã chia sẻ, vì nó giúp gõ nhanh hơn nếu quen dùng mà. Mình thì chắc tham khảo thôi, chứ quen dùng telex với vni rùi! :KSV@01:
   
  Newsun thích điều này.
 5. W!nter

  W!nter Smile:) Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  17/9/2011
  Bài viết:
  199
  Lượt thích:
  68
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Hic, khó đọc, khó hiểu.

  :KSV@19:
  :KSV@19::KSV@19::KSV@19::KSV@19:
   
 6. chuvietmoi

  chuvietmoi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/9/2011
  Bài viết:
  56
  Lượt thích:
  14
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn
  vì ngày mai phát triển.
   
 7. chuvietmoi

  chuvietmoi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/9/2011
  Bài viết:
  56
  Lượt thích:
  14
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Mọi người tích cực góp ý nha
   
 8. chuvietmoi

  chuvietmoi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/9/2011
  Bài viết:
  56
  Lượt thích:
  14
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  @ Lamkieuvu: Cám ơn ý kiến bạn,công nhận nó phức tạp hơn,mới tham khảo qua, ai cũng thấy khá rắc rối, và khó` nhớ,nhưng quen dùng thì sẽ thấy nó rất tiện.

  ví dụ: một người hàng ngày quen đi xe đạp tới trường, nhưng rồi anh ta có sắm thêm xe máy. Xe máy đi nhanh hơn, nhưng anh ta không quen đi,vì pahỉ học thêm cách vào số,điều khiển.... anh ta rất muốn đi đến trường nhanh để có thời gian nghỉ ngơi,nhưng anh ta lai lười tập.

  trường hợp như vậy bạn thì sao?
   
 9. chuvietmoi

  chuvietmoi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/9/2011
  Bài viết:
  56
  Lượt thích:
  14
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  W!nter : Bạn có thể cho biết khó hiểu chộ nào không vậy?có lẽ bạn chưa tham khảo kĩ thôi à.
   
 10. thazhairwuyenv

  thazhairwuyenv Thành viên mới

  Tham gia:
  13/7/2017
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Xin giới thiệu chữ viết Haimuiihsaus. Sau đây để các bạn dần quen chữ viết Haimuiihsau, một số phụ âm sẽ được viết tắt (ch = j; ngh, ng = w; nh = z; ph = f; gh đứw trước e, ê = g).

  Từ jữ viết quốc wữ áz xạ saw jữ viết khôw dấu zư sau:

  1. Thay thế phụ âm: ch = j; ngh, ng = w; nh = z; ph = f; gh đứw trước e, ê = g; đ = dh

  2. Lược bỏ dấu phụ wuyên âm bằw jữ cái: â = ah, ê = eh, ô = oh, ư = uh, ă = yh, ơ = ih

  3. Thay dấu thaz bằw jữ cái: s = sắc, f = huyền, r = hỏi, x = ngã, q = nặng (đối với từ jứa các wuyên âm là a, o, u, i, y) và d = sắc, b = huyền, l = hỏi, v = ngã, k = nặng (đối với các từ jứa wuyên âm là â, ê, ô, ơ, ư, hay nói theo cáj khác: hs = d, hf = b, hr = l, hx = v, hq = k).

  Thứ tự bỏ dấu: Fụ âm đầu từ (nếu có) + Jữ cái wuyên âm + Dấu fụ wuyên âm + Fụ âm cuối từ + Dấu thaz.

  Ví dụ: Jữ "huyền" được viết zư sau: H + uye + h + n + f = huyehnf = huyenb (b=hf)

  4. Woại lệ: ưi = uyh (để fân biệt với uơ = uih), ươ- = uih- (rút gọn ươ- = uihh- = uih-).

  Vis duq:

  BAIFHATS: DUYEHN FANK

  Sawstacs: Thizq Thais

  Fank laf con gais, juah motk lanb yeuh ai
  Zinf veb tuihw lai maf thayd zuh sohw rowk dhuiwb daif
  Cazr zaf neo dhihn, bayb em juah lind triux dhoih vai gazs zocq zynb
  Thayb meq thuihw em, zib timf wuiib se duyehn
  Lowf caub mow em dhauk bend jo yehn motk bows thuyenb
  Luad dhoih tizf duyehn conf juah luuh luyend
  Sik wuiib ta dhend em khocs sau bao liib khuyehn

  Juah yeuh lanb nao, bietd ra lamf sao
  Bietd trow tizf yeuh zuh thed naof
  Sohw sauh laf bao naof dho dhcq dhauh
  Lowf wuiibta ai bietd cos daif lauh
  Qua bao thiib gian sowd trow bizf an
  Liv yeuh wuiib ta gieo trais waw
  Nohw sauh tuyf sohw lamf sao maf trohw
  Juah dhov bend bietd niih nao dhucq trow.
   

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP