1. Vineyard

  Vineyard Thành viên mới

  Chỉ mình gấp 2 câu này với!!!!!!!!!!!!!!!

  1.So sánh quan điểm tư tưởng HCM với quan điểm phương pháp cách mạng của các nhà cách mạng tiêu biểu của VN và TG?
  2.Tư tưởng sáng tạo của HCM trong cách nhìn nhận của CN thực dân được thể hiện ntn?
  Giúp mình nha mọi người
  :KSV@06:
   


  tui_map thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...