1. antoine7it

  antoine7it Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  CCleaner Pro v5.47.6716 Full Key - Dọn dẹp tăng tốc máy tính

  CCleaner Pro 5.47 là một phiên bản mới của một trong những tiện ích phổ biến nhất và nổi tiếng để dọn dẹp rác của hệ thống. Bạn có thể xóa bỏ cookie, lịch sử của các trang web đã truy cập, các tệp Internet tạm thời, các tệp còn lại sau khi sử dụng phần mềm khác (danh sách các tệp có thể được tìm thấy trên trang web chính thức) cũng nhứ các mảnh vỡ từ cả đĩa cứng và hệ thống.

  [​IMG]

  Registry là một phần rất quan trọng của hệ thống, vì vậy bạn nên theo dõi nó, và CCleaner Pro 5.47 sẽ giúp bạn làm rất tốt nhiệm vụ này. Sau khi tìm ra lỗi, chúng dễ dàng sửa chữa hoặc đơn giản là xóa bỏ, đồng thời cho phép bạn có thể tạo một bản sao của mọi thứ, để sau đó có thể dễ dàng khôi phục nếu muốn.

  CCleaner Pro 5.47 có thể loại bỏ các tập tin rác sau
  • Internet Explorer. Temporary files, history, cookies, super cookies, Autocomplete form history, index.dat files.
  • Firefox. Temporary files, history, cookies, super cookies, download history, form history.
  • Google Chrome. Temporary files, history, cookies, super cookies, download history, form history.
  • Opera. Temporary files, history, cookies, super cookies, download history.
  • Apple Safari. Temporary files, history, cookies, super cookies, form history.
  • Other Supported Browsers. K-Meleon, Rockmelt, Flock, Google Chrome Canary, Chromium, SeaMonkey, Chrome Plus, SRWare Iron, Pale Moon, Phoenix, Netscape Navigator, Avant and Maxthon.
  • Windows. Recycle Bin, Recent Documents, Temporary files, Log files, Clipboard, DNS Cache, Error Reporting, Memory Dumps, Jump Lists.
  • Registry Cleaner. Advanced features to remove unused and old entries, including File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortcuts and more…
  • Third-party applications. Removes temp files and recent file lists (MRUs) from many apps including Windows Media Player, eMule, Google Toolbar, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip and many more!
  Điểm mới trong CCleaner Pro 5.47
  • Added a separate control for the reporting of anonymous usage data
  • Added a link to a Data Factsheet (LINK), which explains the data reported from CCleaner, why it’s reported, and what it’s used for
  • Renamed the ‘Monitoring’ feature to ‘Smart Cleaning’, to better describe its function (intelligent cleaning alerts)
  • Reworded checkboxes for clarity
  • If Smart Cleaning is disabled, CCleaner’s background process will close and the feature will not run on startup
  • Restored previous System Tray and minimize behavior
  • Fixed various stability issues  Hướng dẫn kích hoạt CCleaner Pro 5.47

  - Disable Internet (Quan trọng)
  - Thêm dòng sau vào file host (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)
  127.0.0.1 license.piriform.com
  - Chạy file setup để cài đặt CCleaner Pro
  - Copy file .dll trong thư mục DLL vào thư mục cài đặt
  - Chạy Keygen để lấy KEY xong điền vào để đăng ký
  - Done!

  Chúc các bạn thành công!
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...