Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good... Thành viên thân thiết

  Bài viết: 9.188
  Lượt thích: 40.423
  Kinh nghiệm: 113
  Trường:
  HCMUS

  Cấu trúc với –Ving và To- infinitive của cùng 1 từ

  Cấu trúc với –Ving và To infinitive của cùng 1 từ
  Thấy cái này cũng hay nhầm lẫn nên mình viết bài này share cho các bạn

  1.Remember

  Remember + doing sth: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lại
  Ex:I remember closing the door
  I remember posting the letter this morning
  (Tôi nhớ lại chuyện đã gửi lá thư sáng nay)
  Remember + to do sth :nhớ phải làm việc gì
  Ex: I remember to close the door after class
  Please remember to post this letter thís morning
  (Nhớ gửi lá thư này sang nay nhé)
  Lưu ý :’’forget ‘’cũng tương tự như vậy
  2.Stop(2):

  Stop+ doing sth: dừng hẳn việc đang làm
  Ex:I stopped smoking 2 month a go
  Nam stopped talking to me
  (Nam thôi không nói chuyện với tôi nữa)

  Stop + to do sth : Dừng việc gì lại để làm gì
  Ex:I’m working to the garden and I stop to smoke
  Nam stopped to talk to me
  (Nam đang đi( thì dừng )lại nói chuyện với tôi )

  3.Regret:
  Reget + doing sth:việc đã làm và bây giờ thấy hối hận
  Ex:I regretted being late last week

  Reget +to do sth:lấy làm tiếc phải nói, phải làm việc gì
  Ex:I regret to be late tomorrow
  4.Go on
  Go on +doing sth:tiếp tục làm cùng 1 việc gì
  Ex: : The new teacher told the class to be quiet ,but they just went on talking
  Go on +to do sth:tiếp tục 1 việc gì khác(chuyển sang làm công việc khác)
  Ex: The new teacher introduced himself and went on to explain about the course

  5.Mean:
  Mean + doing sth: mang ý nghĩa (thể hiện 1 kết quả)
  Ex: I have to be at the airport at 6 .It mean getting up early
  Mean +to do sth: dự định về cái gì,cố tình làm việc gì
  Ex:She meant to srep on my foot

  6.See,wath,hear:
  See,wath,hear +sb+do sth:đã làm và chứng kiến toàn bộ sự việc
  Ex:I saw her go out
  See,watch,hear + sb +doing sth:đang ở giữa chừng sự việc
  Ex: I saw her waitting for him
  7.Love ,hate,can’t bear ,like:
  Love ,hate,can’t bear ,like +doing :chỉ sở thích

  Ex:I’m loving this kind of music[=ẹnoying]
  Love ,hate,can’t bear ,like +to do sth:cho là cho rằng đó là 1 việc tốt cần làm
  Ex:I like to get up early
  8.Try:
  Try +doing sth: thử làm 1 việc gì đó xem có giải quyết được vấn đề hay ko
  Ex:Why don’t you try pouring some petrol on it?
  Try +to do sth:cố gắng làm việc gì
  Ex:Try to light the the fire
  1.Sau một số động từ như see,Watch...khi nào dùng động từ nguyên thể có to khi nào dung V-ing?

  Khi ở dạng chủ động các động từ này cho phép động từ đi sau nó hoặc ở dạng V-ing hoặc Bare infinitive
  Ex:See sb do/doing sth
  Watch sb do/doing sth

  Có một số động từ khác không phải động từ tri giác thì cho phép động từ đi sau nó ở dạng V-ing(cái này thì quá quen thuộc với các bạn rồi)
  Start doing/to do sth
  Continue doing.to do sth

  Cũng có những động từ cho phép đi sau nó là Bare infinitive
  Ex:make sb do sth
  Tuy nhiên trong các câu bị động tất cả đều trở về công thức cố định:be done to do
  Ex: Dung06n2bkpro was seen to play the Guitar.
  They are may to work harder
  [​IMG][​IMG]

  Chia sẻ cùng bạn bè

  rogioncobedoihon_khotinh thích điều này.
  Chủ đề liên quan:

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

 1. continue Ving

  ,
 2. cấu trúc remember

  ,
 3. cấu trúc try

  ,
 4. cấu trúc like to v infinitive,
 5. cấu trúc remenber try ...,
 6. cach lam cau to infinitive,
 7. cấu trúc của từ make,
 8. Cấu trúc với worthwhile to verb,
 9. cấu trúc ...remember..,
 10. cấu trúc remeber,
 11. cấu trúc với từ hate,
 12. đặt câu với từ to continue,
 13. đặt câu với từ to countinue,
 14. loi infinitive trong writing,
 15. đặt cau với ving và infinitive