Bá Nha Tử Kỳ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Newsun, 16/12/2010. — 1.369 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun ReLIFE Thành viên thân thiết

  Bá Nha Tử Kỳ

  Phí Minh Tâm
  [​IMG]
  Tử Kỳ di hận thân tiên khứ
  Bá Nha suất cầm tạ tri âm

  Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sách Lã Thị Xuân Thu có chép: “Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm”. Tử Kỳ còn khen tiếng đàn của Bá Nha lúc thì “nguy nguy hồ chí tại cao sơn", lúc thì "dương dương hồ chí tại lưu thủy”.

  Bá Nha, họ Du tên Thụy, là người nước Sở, nhưng làm quan Thượng Ðại Phu nước Tấn. Bá Nha nổi tiếng là một khách phong lưu văn mặc, lại có ngón đàn tuyệt diệu nhất đời và không bao giờ rời cây Dao cầm yêu quý của mình.

  Tử Kỳ, họ Chung tên Huy, là một danh sĩ ẩn dật làm nghề đốn củi để báo hiếu cha mẹ tuổi già nua, nhà tại Tập Hiền Thôn, gần núi Mã Yên, ở cửa sông Hán Dương.

  Phần I

  Năm đó, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường về, khi thuyền đến cửa sông Hán Dương, nhằm đêm Trung Thu sáng trăng, phong cảnh hữu tình, Bá Nha cho lịnh cắm thuyền dưới chân núi Mã Yên để thưởng ngoạn. Cảm thấy hứng thú, muốn dạo chơi một vài khúc đàn, Bá Nha sai quân hầu lấy chiếc lư ra, đốt hương trầm, xông cây dao cầm đặt trên án. Bá Nha trịnh trọng nâng đàn, so dây vặn trục. Sau đó đặt hết tâm hồn đàn lên một khúc réo rắt âm thanh, quyện vào khói trầm. Chưa dứt bài, đàn bỗng đứt dây.

  Bá Nha giựt mình tự nghĩ, dây đàn bỗng đứt thế nầy ắt có người nghe lén tiếng đàn, bèn sai quân hầu lên bờ tìm xem có ai là người nghe đàn mà không lộ mặt. Quân hầu lãnh lịnh lên bờ thì bỗng có người từ trên bờ lên tiếng:

  - Xin đại nhân thứ lỗi cho, tiểu dân này đi kiếm củi về muộn, đi ngang qua đây, nghe tiếng đàn tuyệt diệu quá, nên cất bước đi không đành!

  Bá Nha cười lớn bảo:

  - Người tiều phu nào đó dám nói hai tiếng nghe đàn với ta?

  Tiếng nói từ trên núi lại đáp lại:

  - Đại nhân nói vậy, kẻ hèn này trộm nghĩ là không đúng. Há đại nhân không nhớ câu nói của người xưa: "Thập nhất chi ấp tất hữu trung tín" (Trong một ấp có mười nhà ắt có người trung tín). Hễ trong nhà có quân tử thì ngoài cửa ắt có người quân tử đến... Nếu đại nhân khinh chỗ quê mùa không người biết nghe đàn, thì cũng không nên khảy lên khúc đàn tuyệt diệu làm gì.

  Bá Nha có vẻ ngượng khi nghe câu nói của người tiều phu. Biết mình lỡ lời, liền tiến sát đến mũi thuyền dịu giọng nói:

  - Người quân tử ở trên bờ, nếu thực biết nghe đàn, biết vừa rồi ta khảy khúc gì không?

  - Khúc đàn đại nhân vừa tấu đó là: Ðức Khổng Tử khóc thầy Nhan Hồi, phổ vào tiếng đàn, lời rằng:

  Khả liên Nhan Hồi mệnh tảo vong
  Giáo nhân tư tưởng mấn như sương
  Chỉ nhân lậu hạng đan biều lạc

  Hồi nãy, đại nhân đang đàn thì đứt dây, nên còn thiếu mất câu bốn là:

  Lưu đắc hiền danh vạn cổ dương.

  [​IMG]

  Tạm dịch thơ:
  Nhan Hồi mất sớm thật đau thương,
  Tư tưởng dạy người tóc bạc sương.
  Ngõ hẹp nước bầu cơm giỏ hẩm (1)
  Danh hiền lưu mãi cỏi trần dương.

  (1) Nhan Hồi vui trong cảnh khốn khổ, sống trong ngõ hẹp chỉ với giỏ cơm và bầu nước.


  Phần II

  Tử Kỳ tinh thông nhạc lý, tinh tường Dao cầm, thấu rõ lòng Bá Nha qua tiếng đàn, lúc cao vòi vọi, chí tại non cao, lúc thì mênh mông trời nước bao la, ý như nước chảy. Bá Nha vô cùng bái phục và xin kết nghĩa anh em. Trước khi chia tay, hai người hẹn gặp lại năm sau cũng tại chốn nầy.

  Mùa thu năm sau, khi Bá Nha trở lại Mã Yên thì Tử Kỳ, vì bệnh, mới chết mộ còn chưa xanh cỏ. Chung lão, thân phụ của Tử Kỳ đưa Bá Nha đến mộ. Bên phần mộ Tử Kỳ, Bá Nha lạy và khóc nức nở rằng: Hiền đệ ơi, lúc sống anh tuấn tuyệt vời, nay chết, khí thiêng còn phảng phất, xin chứng giám cho ngu huynh một lạy ngàn thu vĩnh biệt.

  Lạy xong, Bá Nha gọi đem Dao cầm tới, đặt lên phiến đá trước mộ, ngồi xếp bằng trên mặt đất một cách nghiêm trang, so dây tấu khúc "Thiên thu trương hận", tiễn người tri âm tài hoa yểu mạng. Tiếng đàn đang réo rắt bỗng trầm hẳn xuống. Gió rừng thổi mạnh, mây đen kéo lại, u ám bầu trời, hồi lâu mới tan. Bá Nha ngưng đàn. Gió ngừng rít, trời trong sáng trở lại, chim ai oán lặng tiếng. Bá Nha nhìn Chung lão thưa:

  - Tử Kỳ đã về đây chứng giám cho lòng thành của tiểu sinh. Cháu vừa đàn khúc đoản ca để viếng người tri âm tài hoa mệnh yểu, và xin đọc thành thơ đoản ca này:

  [​IMG]

  Ức tích khứ niên thu
  Giang biên tằng hội quân
  Kim nhật trùng lai phỏng
  Bất kiến tri âm nhân
  Đãn kiến nhất bôi thổ
  Thảm nhiên thương ngã tâm
  Thương tâm thương tâm phục
  Bất nhẫn lệ phân phân
  Lai hoan khứ hà khổ
  Giang bạn khởi sầu vân
  Tử kỳ tử kỳ hề
  Nhĩ ngã thiên kim nghĩa
  Lịch tận thiên nhai vô túc ngữ
  Thử khúc chung hề bất phúc đàn
  Tam xích dao cầm vị quân tử.

  Tạm dịch nghĩa:
  Nhớ đến mùa thu năm trước
  Từng gặp bạn bên bờ sông
  Hôm nay trở lại tìm
  Không thấy người tri âm
  Chỉ thấy một nấm mộ đất
  Thảm thiết đau thương lòng ta
  Ôi thương tâm! Lại thương tâm!
  Không cầm được nước mắt ròng ròng
  Vui đến rồi đi, còn lại đau khổ
  Mâysầu trổi lên bên ven sông
  Tử Kỳ hởi! Tử Kỳ ơi!
  Em và anh có nghĩa ngàn vàng
  Dù có đến tận vô bến bờ cũng không nói hết lời
  Vậy khúc nhạc nầy cũng dứt không đàn nữa
  Dao cầm ba thước chết luôn theo em.

  Tạm dịch thơ:
  Từ nhớ đến mùa thu năm trước
  Bến trường giang gặp bạn cố nhân
  Năm nay lại đến Giang Tân
  Giòng sông lạnh ngắt cố nhân đâu rồi
  Buồn chỉ thấy nấm mồ bên núi
  Cõi ngàn năm chia cắt đau lòng
  Ôi thương tâm, ôi thương tâm
  Sụt sùi lai láng bao hàng lệ rơi
  Mây sầu thấp thoáng chân trời
  Đêm vui đổi lấy một đời khổ đau
  Tử Kỳ ơi, Tử Kỳ ơi
  Ngàn vàng khôn chuộc được bầu tâm can
  Thôi từ nay, thôi phím đàn
  Ngàn thu thôi hết mơ mòng cố nhân...
  Khuyết Danh

  [​IMG]

  Phần III

  Lời thơ vừa dứt, Bá Nha vái cây Dao cầm một vái, tay nâng Dao cầm lên cao, đập mạnh xuống tảng đá. Dao cầm vỡ tan nát tung từng mãnh, trụ ngọc, phím vàng rơi lả tả.

  Chung lão không kịp ngăn, hoảng kinh hỏi rằng:

  - Sao đại nhân lại đập vỡ đàn quí giá nầy?

  Bá Nha đáp lời bằng bài thơ tứ tuyệt:

  Suất toái dao cầm phượng vĩ hàn
  Tử Kỳ bất tại đối thùy đàm
  Đại thiên thế giới giai bằng hữu
  Dục mịch tri âm nan thượng nan!


  [​IMG]

  Tạm dịch thơ:
  Đập nát Dao cầm đau xót phượng (1)
  Tử Kỳ không có đàn cho ai
  Bốn phương trờI đất bao bè bạn
  Tìm được tri âm khó lắm thay!

  (1) Dao cầm được làm từ phần gổ tốt nhất của cây ngô đồng. Khi xưa vua Phục Hy thấy 5 vì sao rơi vào cây ngô đồng, rồi có chim phượng hoàng đến đậu. Biết là gỗ quí, hấp thụ tinh hoa Trời Ðất, nên vua bảo thợ khéo lấy gổ chế làm nhạc khí gọi là Dao cầm, bắt chước nhạc khí ở Cung Dao Trì.

  Phí Minh Tâm
   


  vesau thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP