Giờ con hết làm HP rồi nên xóa tên Suki ở phần giới thiệu đi ạ