Hóa thân làm nhân vật DC!

Nơi này bạn thoải mái tùy chọn 1 nhân vật trong DC để hóa thân vào. Lưu ý, bạn chỉ được chọn 1 nhân vật và phải cố gắng diễn sao cho đạt và đúng với tính cách nhân vật bạn chọn.
Enjoy! <3
 
Title
Replies
Last Post
 1. Trả lời:
  17
  Sera Masumi
  10:05 ngày 29/3/2017
 2. Trả lời:
  170
  Minerval Glass
  21:12 ngày 26/3/2017
 3. Trả lời:
  408
  Edogawa Conan
  17:53 ngày 26/3/2017
 4. Trả lời:
  507
  22:30 ngày 25/3/2017
 5. Trả lời:
  31
  Sera Masumi
  12:12 ngày 23/3/2017
 6. Happy Birthday

  Kudo Yukiko 6/3/2017
  Trả lời:
  6
  Gin
  17/3/2017
 7. Trả lời:
  101
  Sera Masumi
  15/3/2017
 8. Trả lời:
  69
  Vermouth
  14/3/2017
 9. Trả lời:
  113
  Minerval Glass
  10/3/2017
 10. Trả lời:
  22
  Suzuki Sonoko
  9/3/2017
Đang tải...