Hóa thân làm nhân vật DC!

Nơi này bạn thoải mái tùy chọn 1 nhân vật trong DC để hóa thân vào. Lưu ý, bạn chỉ được chọn 1 nhân vật và phải cố gắng diễn sao cho đạt và đúng với tính cách nhân vật bạn chọn.
Enjoy! <3
 
Title
Replies
Last Post
 1. Trả lời:
  19
  Mori Ran
  19:13 ngày 24/2/2017
 2. LUẬT LỆ NHÓM

  Mizunashi Rena 10/12/2016
  Trả lời:
  10
  Sera Masumi
  19:02 ngày 24/2/2017
 3. Trả lời:
  149
  Sera Masumi
  17:51 ngày 24/2/2017
 4. Trả lời:
  5
  Nakamori Aoko
  16:26 ngày 24/2/2017
 5. Trả lời:
  2
  Gin
  12:17 ngày 23/2/2017
 6. Trả lời:
  39
  Kaitou Kid
  23:58 ngày 21/2/2017
 7. Trả lời:
  13
  Mizunashi Rena
  12:24 ngày 21/2/2017
 8. Trả lời:
  26
  Mizunashi Rena
  6/2/2017
 9. Trả lời:
  4
  Miwako Sato
  6/2/2017
 10. Trả lời:
  93
  Nakamori Aoko
  2/2/2017
Đang tải...