Hóa thân làm nhân vật DC!

Nơi này bạn thoải mái tùy chọn 1 nhân vật trong DC để hóa thân vào. Lưu ý, bạn chỉ được chọn 1 nhân vật và phải cố gắng diễn sao cho đạt và đúng với tính cách nhân vật bạn chọn.
Enjoy! <3
 
Title
Replies
Last Post
 1. Trả lời:
  657
  MiyanoMai
  13/7/2017
 2. Trả lời:
  87
  Miwako Sato
  4/6/2017
 3. Trả lời:
  62
  Miwako Sato
  2/6/2017
 4. Trả lời:
  48
  Miwako Sato
  18/5/2017
 5. Trả lời:
  13
  Miyano Elena
  7/5/2017
 6. Happy Birthday

  Kudo Yukiko 6/3/2017
  Trả lời:
  10
  Sera Masumi
  4/5/2017
 7. Trả lời:
  4
  Miko2k6lc
  3/5/2017
 8. Trả lời:
  123
  Minerval Glass
  3/5/2017
 9. Trả lời:
  7
  Ayumi Yoshida
  3/5/2017
 10. Trả lời:
  19
  Jinpei Matsuda
  28/4/2017
Đang tải...