| FMV | Hào Môn Kinh Mộng III - Đừng Để Lỡ Nhau - Tố Niên ♥

Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5 và Flash.

Cùng album

Hóa Điệp  Piano - Thiên Thiên (Ngủ cùng sói) Nếu Như Không Có Anh -  HMKM3 Đừng Để Lỡ Nhau (Ân Tầm) | FMV | Hào Môn Kinh Mộng III - Đừng Để Lỡ Nhau - Tố Niên ♥
Tiểu Thư Lạnh Lùng
Cám ơn chị DGS với những bức hình ở trên. Cám ơn chị Minie và Jenny đã giúp em hoàn thành FMV này.
Song: I searched For You - Ellie Williams ft Babyface

Trong album Profile Pictures

Phân cách bởi dấu phẩy (,).

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...