Conan Raw Zone

Khu lưu giữ những bản Conan phiên bản tiếng nước ngoài, spoiler, bản dịch nhanh... trước khi ra bản dịch tiếng Việt chính thức.

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi ↓
 1. Katherin
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  8.867
 2. mycroftthoai
  Trả lời:
  27
  Lượt xem:
  18.664
 3. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  12.610
 4. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  21.061
 5. hell_angel1795
  Trả lời:
  27
  Lượt xem:
  24.409
 6. Eindeh
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  29.755
 7. Big Couple
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  23.501
 8. Eindeh
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  28.677
 9. hell_angel1795
  Trả lời:
  14
  Lượt xem:
  30.929
 10. Eindeh
  Trả lời:
  30
  Lượt xem:
  39.086
 11. hell_angel1795
  Trả lời:
  49
  Lượt xem:
  44.802
 12. hell_angel1795
  Trả lời:
  39
  Lượt xem:
  11.275
 13. hell_angel1795
  Trả lời:
  76
  Lượt xem:
  23.414
 14. hell_angel1795
  Trả lời:
  63
  Lượt xem:
  41.356
 15. hell_angel1795
  Trả lời:
  62
  Lượt xem:
  64.775
 16. hell_angel1795
  Trả lời:
  37
  Lượt xem:
  64.421
 17. hell_angel1795
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  49.471
 18. hell_angel1795
  Trả lời:
  12
  Lượt xem:
  68.383
 19. Eindeh
  Trả lời:
  50
  Lượt xem:
  77.744
 20. hell_angel1795
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  70.066
 21. hell_angel1795
  Trả lời:
  46
  Lượt xem:
  77.526
 22. omega911
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  71.361
 23. Katherin
  Trả lời:
  44
  Lượt xem:
  93.267
 24. Katherin
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  72.996
 25. mycroftthoai
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  83.271
 26. hell_angel1795
  Trả lời:
  51
  Lượt xem:
  89.323
 27. hell_angel1795
  Trả lời:
  31
  Lượt xem:
  88.268
 28. hell_angel1795
  Trả lời:
  49
  Lượt xem:
  94.095
 29. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  97.722
 30. hell_angel1795
  Trả lời:
  41
  Lượt xem:
  100.454

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...