Conan Raw Zone

Khu lưu giữ những bản Conan phiên bản tiếng nước ngoài, spoiler, bản dịch nhanh... trước khi ra bản dịch tiếng Việt chính thức.

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi ↓
 1. Katherin
  Trả lời:
  32
  Lượt xem:
  18.898
 2. Katherin
  Trả lời:
  17
  Lượt xem:
  9.431
 3. mycroftthoai
  Trả lời:
  28
  Lượt xem:
  32.883
 4. Katherin
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  22.575
 5. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  24.416
 6. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  31.752
 7. hell_angel1795
  Trả lời:
  27
  Lượt xem:
  34.096
 8. Eindeh
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  38.115
 9. Big Couple
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  31.726
 10. Eindeh
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  36.941
 11. hell_angel1795
  Trả lời:
  14
  Lượt xem:
  39.228
 12. Eindeh
  Trả lời:
  30
  Lượt xem:
  47.487
 13. hell_angel1795
  Trả lời:
  48
  Lượt xem:
  53.195
 14. hell_angel1795
  Trả lời:
  39
  Lượt xem:
  11.471
 15. hell_angel1795
  Trả lời:
  76
  Lượt xem:
  23.750
 16. hell_angel1795
  Trả lời:
  63
  Lượt xem:
  41.781
 17. hell_angel1795
  Trả lời:
  62
  Lượt xem:
  73.198
 18. hell_angel1795
  Trả lời:
  37
  Lượt xem:
  72.800
 19. hell_angel1795
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  57.704
 20. hell_angel1795
  Trả lời:
  12
  Lượt xem:
  76.632
 21. Eindeh
  Trả lời:
  50
  Lượt xem:
  86.164
 22. hell_angel1795
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  78.379
 23. hell_angel1795
  Trả lời:
  46
  Lượt xem:
  85.905
 24. omega911
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  79.634
 25. Katherin
  Trả lời:
  44
  Lượt xem:
  101.647
 26. Katherin
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  81.234
 27. mycroftthoai
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  91.542
 28. hell_angel1795
  Trả lời:
  51
  Lượt xem:
  97.661
 29. hell_angel1795
  Trả lời:
  31
  Lượt xem:
  96.621
 30. hell_angel1795
  Trả lời:
  49
  Lượt xem:
  102.459

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...