Conan Raw Zone

Khu lưu giữ những bản Conan phiên bản tiếng nước ngoài, spoiler, bản dịch nhanh... trước khi ra bản dịch tiếng Việt chính thức.

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi ↓
 1. Eindeh
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  866
 2. hell_angel1795
  Trả lời:
  14
  Lượt xem:
  5.357
 3. Eindeh
  Trả lời:
  30
  Lượt xem:
  12.106
 4. hell_angel1795
  Trả lời:
  49
  Lượt xem:
  23.439
 5. hell_angel1795
  Trả lời:
  39
  Lượt xem:
  10.736
 6. hell_angel1795
  Trả lời:
  76
  Lượt xem:
  22.232
 7. hell_angel1795
  Trả lời:
  63
  Lượt xem:
  40.320
 8. hell_angel1795
  Trả lời:
  62
  Lượt xem:
  44.063
 9. hell_angel1795
  Trả lời:
  37
  Lượt xem:
  43.865
 10. hell_angel1795
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  29.155
 11. hell_angel1795
  Trả lời:
  12
  Lượt xem:
  48.120
 12. Eindeh
  Trả lời:
  50
  Lượt xem:
  56.800
 13. hell_angel1795
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  49.701
 14. hell_angel1795
  Trả lời:
  46
  Lượt xem:
  57.007
 15. omega911
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  51.022
 16. Katherin
  Trả lời:
  44
  Lượt xem:
  72.627
 17. Katherin
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  52.744
 18. mycroftthoai
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  62.906
 19. hell_angel1795
  Trả lời:
  51
  Lượt xem:
  68.845
 20. hell_angel1795
  Trả lời:
  31
  Lượt xem:
  67.867
 21. hell_angel1795
  Trả lời:
  49
  Lượt xem:
  73.676
 22. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  77.415
 23. hell_angel1795
  Trả lời:
  41
  Lượt xem:
  79.975
 24. hell_angel1795
  Trả lời:
  6
  Lượt xem:
  63.896
 25. hell_angel1795
  Trả lời:
  34
  Lượt xem:
  76.767
 26. hell_angel1795
  Trả lời:
  19
  Lượt xem:
  75.759
 27. hell_angel1795
  Trả lời:
  31
  Lượt xem:
  70.302
 28. hell_angel1795
  Trả lời:
  69
  Lượt xem:
  88.188
 29. hell_angel1795
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  64.918
 30. HuongNguyen_93
  Trả lời:
  7
  Lượt xem:
  66.758

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...