Conan Raw Zone

Khu lưu giữ những bản Conan phiên bản tiếng nước ngoài, spoiler, bản dịch nhanh... trước khi ra bản dịch tiếng Việt chính thức.

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi ↓
 1. hell_angel1795
  Trả lời:
  48
  Lượt xem:
  14.740
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  17
  Lượt xem:
  6.056
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  34
  Lượt xem:
  17.285
 4. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  28
  Lượt xem:
  29.925
 5. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  10.059
 6. hell_angel1795
  Trả lời:
  53
  Lượt xem:
  22.601
 7. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  8
  Lượt xem:
  17.552
 8. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  28
  Lượt xem:
  32.039
 9. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  9
  Lượt xem:
  21.693
 10. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  8
  Lượt xem:
  24.171
 11. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  9
  Lượt xem:
  23.407
 12. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  18
  Lượt xem:
  30.101
 13. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  30.041
 14. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  71.509
 15. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  17
  Lượt xem:
  82.408
 16. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  80.910
 17. mycroftthoai
  Trả lời:
  12
  Lượt xem:
  106.423
 18. Sống để ăn
  Trả lời:
  14
  Lượt xem:
  83.283
 19. Sống để ăn
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  93.630
 20. Eindeh
  Trả lời:
  52
  Lượt xem:
  94.958
 21. Anh Hào Eigo
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  99.056
 22. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  134.627
 23. mikunnareda
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  84.275
 24. Eindeh
  Trả lời:
  43
  Lượt xem:
  93.279
 25. Eindeh
  Trả lời:
  27
  Lượt xem:
  104.773
 26. Kin-kun
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  84.501
 27. Kin-kun
  Trả lời:
  33
  Lượt xem:
  96.097
 28. Kin-kun
  Trả lời:
  29
  Lượt xem:
  94.343
 29. Katherin
  Trả lời:
  33
  Lượt xem:
  115.710
 30. Kin-kun
  Trả lời:
  73
  Lượt xem:
  101.258

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...