Conan Raw Zone

Khu lưu giữ những bản Conan phiên bản tiếng nước ngoài, spoiler, bản dịch nhanh... trước khi ra bản dịch tiếng Việt chính thức.

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi ↓
 1. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  31.692
 2. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  17
  Lượt xem:
  36.176
 3. VIZARD KNIGHT
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  42.028
 4. mycroftthoai
  Trả lời:
  12
  Lượt xem:
  67.655
 5. Sống để ăn
  Trả lời:
  14
  Lượt xem:
  45.843
 6. Sống để ăn
  Trả lời:
  24
  Lượt xem:
  64.988
 7. Eindeh
  Trả lời:
  52
  Lượt xem:
  65.982
 8. Anh Hào Eigo
  Trả lời:
  10
  Lượt xem:
  60.323
 9. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  105.997
 10. mikunnareda
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  55.592
 11. Eindeh
  Trả lời:
  43
  Lượt xem:
  64.337
 12. Eindeh
  Trả lời:
  27
  Lượt xem:
  76.041
 13. Kin-kun
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  55.852
 14. Kin-kun
  Trả lời:
  33
  Lượt xem:
  67.304
 15. Kin-kun
  Trả lời:
  29
  Lượt xem:
  65.666
 16. Katherin
  Trả lời:
  33
  Lượt xem:
  86.923
 17. Kin-kun
  Trả lời:
  73
  Lượt xem:
  72.363
 18. Eindeh
  Trả lời:
  41
  Lượt xem:
  73.760
 19. Katherin
  Trả lời:
  17
  Lượt xem:
  73.434
 20. mycroftthoai
  Trả lời:
  28
  Lượt xem:
  94.476
 21. Katherin
  Trả lời:
  13
  Lượt xem:
  80.714
 22. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  82.454
 23. hell_angel1795
  Trả lời:
  16
  Lượt xem:
  89.741
 24. hell_angel1795
  Trả lời:
  27
  Lượt xem:
  93.494
 25. Eindeh
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  96.736
 26. Big Couple
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  89.506
 27. Eindeh
  Trả lời:
  15
  Lượt xem:
  94.902
 28. Eindeh
  Trả lời:
  30
  Lượt xem:
  105.969
 29. hell_angel1795
  Trả lời:
  48
  Lượt xem:
  112.174
 30. hell_angel1795
  Trả lời:
  39
  Lượt xem:
  12.459

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...