12 cung hoàng đạo

Horoscope :
♈ Aries - Bạch Dương (21/3 - 19/4);
♉ Taurus - Kim Ngưu (20/4 - 20/5);
♊ Gemini - Song Tử (21/5 - 21/6);
♋ Cancer - Cự Giải (22/6 - 22/7);
♌Leo - Sư Tử (23/7 - 22/8);
♍ Virgo - Xử Nữ (23/8 - 22/9);
♎ Libra - Thiên Bình (23/9 - 22/10);
♏ Scorpio - Bọ Cạp (23/10 - 21/11);
♐ Sagittarius - Nhân Mã (22/11 - 21/12);
♑ Capricornus - Ma Kết (22/12 - 19/1);
♒ Aquarius - Bảo Bình (20/1 - 18/2);
♓ Pisces - Song Ngư (19/2 - 20/3)

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Lượt xem
Mới gửi
 1. Newsun
  Trả lời:
  39
  Lượt xem:
  687.975
 2. Hoagio.
  Trả lời:
  499
  Lượt xem:
  322.242
 3. Hoagio.
  Trả lời:
  18
  Lượt xem:
  213.994
 4. Hoagio.
  Trả lời:
  47
  Lượt xem:
  271.336
 5. Hoagio.
  Trả lời:
  30
  Lượt xem:
  243.121
 6. Hoagio.
  Trả lời:
  32
  Lượt xem:
  219.176
 7. Hoagio.
  Trả lời:
  25
  Lượt xem:
  209.130
 8. Hoagio.
  Trả lời:
  45
  Lượt xem:
  218.266
 9. Hoagio.
  Trả lời:
  25
  Lượt xem:
  191.983
 10. Hoagio.
  Trả lời:
  64
  Lượt xem:
  181.278
 11. Hoagio.
  Trả lời:
  48
  Lượt xem:
  248.692
 12. Hoagio.
  Trả lời:
  40
  Lượt xem:
  280.340
 13. Hoagio.
  Trả lời:
  23
  Lượt xem:
  217.223
 14. Newsun
  Trả lời:
  96
  Lượt xem:
  233.929
 15. Newsun
  Trả lời:
  44
  Lượt xem:
  364.822
 16.  
 17. Try to win
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  10.455
 18. vivi76
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  13.536
 19. vivi76
  Trả lời:
  3
  Lượt xem:
  13.415
 20. Christine Amarnag
  Trả lời:
  3
  Lượt xem:
  13.631
 21. Christine Amarnag
  Trả lời:
  9
  Lượt xem:
  13.725
 22. Christine Amarnag
  Trả lời:
  4
  Lượt xem:
  13.664
 23. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  401
 24. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  24.389
 25. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  24.226
 26. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  4
  Lượt xem:
  24.921
 27. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  23.967
 28. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  24.839
 29. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  23.337
 30. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  24.850
 31. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  14.597
 32. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  24.723
 33. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  23.920
 34. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  14.398
 35. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  11.723
 36. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  11.541
 37. Thục Trinh Mika
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  11.567
 38. I LoveShinRan KaiAo
  Trả lời:
  19
  Lượt xem:
  26.709
 39. lengochang
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  1.921
 40. lengochang
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  2.051
 41. Song Mỹ Nhi
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  4.416
 42. Song Mỹ Nhi
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  4.399
 43. Song Mỹ Nhi
  Trả lời:
  0
  Lượt xem:
  4.383
 44. Song Mỹ Nhi
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  4.391
 45. Song Mỹ Nhi
  Trả lời:
  1
  Lượt xem:
  4.656
 46. Song Mỹ Nhi
  Trả lời:
  2
  Lượt xem:
  4.351

Sắp xếp chủ đề

Đang tải...
Đang tải...